Publisert i Internett, Nettbutikker

Webdesign, tilby dine brukere det beste designet


I dag finnes det mange bedrifter som vet at de må være på nett for å være til stede, men likevel er ikke alle like oppmerksom på at man bør holde nettsidene eller nettbutikken oppdatert.

Det er mange grunner til at man kan la nettbutikken eller nettsidene bli utdatert. Den vanligste grunnen er at man ikke har satt av tid til å utføre denne jobben. Mange bedrifter glemmer at nettsider eller nettbutikk må ivaretas for å fortsette å fungere som ønsket. I stedet fokuserer man tiden på andre viktige oppgaver i bedriften. Mange bedrifter setter ikke av ressurser til nettsidene av økonomiske grunner. Det man ikke er klar over, er at man faktisk kan tape penger på å ikke ta vare på sidene.

For at du skal kunne gi dine brukere de beste alternativene når de benytter seg av dine nettsider eller din nettbutikk, så er det viktig å ha oppdaterte nettsider med det som forventes av funksjonalitet slik at man ikke ender opp med at konkurrentene vinner brukernes tillit og at man dermed mister kunder eller lesere. Hvis man oppdaterer sin webdesign, så kan man levere det brukerne ønsker slik at de fortsetter å benytte seg av tjenestene man tilbyr.

Hvis man velger å ikke oppdatere nettsidene eller nettbutikken, så vil man nesten måtte forvente at man mister besøkende i løpet av kortere eller lengre tid.

Webdesign tilpasses til en hver tid hva brukerne ønsker, og derfor er det ekstra viktig å oppdatere nettsidene i forhold til ny funksjonalitet som brukerne forventer. Man behøver ikke nødvendigvis være foran sine konkurrenter, men man bør kunne tilby funksjonalitet som konkurrenter tilbyr slik at nettsidene man tilbyr er like praktiske å bruke som konkurrentenes nettsider. For å oppnå dette, trenger man stadig å revurdere sin nettdesign.

Hvorfor er webdesign viktig

Webdesign er viktig for at man til en hver tid skal tilby det brukerne forventer. Hvis man ikke kan tilby dette, så vil ikke brukerne fortsette å benytte seg av nettsidene, men man må forvente å miste brukere eller kunder til konkurrenter. Hvis man ikke kan benytte seg av funksjonalitet som gjør at man sparer tid på nettsidene man benytter seg av, så vil man i dag velge en annen nettside. For noen år tilbake ville man i mange tilfeller ha en lojalitet til bedrifter hvor man kjøpte produkter eller tjenester, men i dag har nettfokus gjort at lojalitet blir byttet ut med kostnadsbesparelse. Netthandel gjør at man raskt kan finne bedre tilbud dersom man ønsker det, og mange vil velge å bytte leverandør hvis man kan tjene noen kroner på valget man tar.

Netthandel øker

I dag merker stadig flere fysiske butikker og kjeder at man mister grepet på markedet i forhold til hva nettbutikker gjør. Store kjeder må gi etter for det faktum at de ikke lenger klarer å tjene nok penger til å drive salg fra fysiske lokaler. Hvis man ikke har etablert en nettbutikk i dag, så vil man slite med å opprettholde en konkurransedyktig butikk. Netthandel i Norge øker vesentlig hvert år, og fysiske tilbydere må gi etter for nettleverandører hver dag hvis de ikke selv tilbyr varer eller tjenester på nett.

Høy konkurranse mellom nettbutikker

Det at man opplever at mer og mer varehandel flyttes til netthandel gjør ikke bare at det blir mer utfordrende å drive med handel fra fysiske butikker. I tillegg vil man møte høyere konkurranse mellom nettbutikker. Derfor er det mer viktig enn tidligere at man opprettholder et bra webdesign slik at man gir et så bra tilbud som mulig til sine kunder eller brukere. Man bør derfor sette av tid og ressurser til dette slik at noen tar ansvaret for å tilby best mulig nettsider.


Lignende innlegg: