Publisert i Økonomi

Facility Management – Hjelp til din bedrift


For at en bedrift skal yte sitt beste, er det er mange faktorer som må samspille med hverandre. Det er mange behov som må fylles og dette krever at flere forskjellige tjenester blir utført internt i bedriften. Slike tjenester kan variere i alt fra drift, vakthold, kjøkkentjeneste, renholdstjeneste og lignende.

Hovedpoenget med et Facility Management er å samle alle disse forskjellige tjenestene innad i en stor og samlet tjeneste. På denne måten kan tjenesten være både gunstig og kostnadsbesparende bedrifter av alle slag. Faglig dyktighet og entusiasme er en sentral og svært viktig del av arbeidet til et Facility Management, og disse verdiene er med på å skape gode arbeidsrammer på arbeidsplassen, så vell som at det også skaper motivasjon hos ansatte som smittes over til andre kollegaer.

Hvorfor bør man vurdere å knytte bedriften sin opp til et Facility Management?

Som nevnt i avsnittet over, kan et Facility Management ha en svært positiv innvirkning på en bedrift, både når det kommer til effektivitet og lønnsomhet. Tjenesten kan være svært avgjørende for ytelsen til enhver bedrift, uavhengig av hvilket felt bedriften er innenfor eller størrelse på bedriften.

God administrasjon og godt vedlikehold vil øke både tilpasningsevnen, fleksibiliten og bærekraften til en bedrift. Et Facility Management kan bidra til å sikre en effektiv og jevn drift, i tillegg til at arbeidsgiver og andre ansatte på arbeidsplassen mer eller mindre, kan fraskrive seg oppgaven om å måtte løse eventuelle vanskeligheter som kan oppstå på veien.

Hvilke tjenesten kan et Facility Management tilby?

Et Facility Management tilbyr ofte et stort utvalg av forskjellige tjenester skal bidra til å støtte bedriften. Et Facility Management består av svært mange forskjellige titler og arbeidsområder, samt mange forskjellige karriereveier og stillinger.

Ansatte i et Facility Management er ansvarlige for å sørge for at systemene i bedriften fungerer slik som de skal, og de skal også bidra til å skape flyt i driften til virksomheten. I tillegg er også en avgjørende del av arbeidet til et Facility Management å sørge for at arbeidsplassen både er trygg, komfortabel, produktiv og bærekraftig.

Facility Management Bedrift

Ansatte i et Facility Management bedrift kan beskrives som «Facility Managere», og grunnprinsippet til alle ansatte er å støtte bedriftens indre kjerne gjennom sitt ansvar til å vedlikeholde bedriftens eiendeler. Slike eiendeler kan være alt fra eiendommer, bygninger, utstyr, personell, varelager og andre elementer som spiller en sentral rolle for driften i virksomheten.

Eksempler på noen tjenester som er vanlig å finne hos et Facility Management er listet under:

Renholdstjenester

Renhold er en av de viktigste punktene hos enhver bedrift. Gode renholdsrutiner er særdeles viktig å opprettholde for å skape et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Velger man å knytte bedriften sin opp til et Facility Management kan tjenesten ta seg av ansvaret for renhold på arbeidsplassen, og dermed er bedriften sikret en god yrkeshygiene.

Renholdstjenester

Hvilke renholdstjenester som skal utføres vil naturligvis variere ut ifra bedriftens behov, og tjenesten tilpasser seg deretter. Daglig renhold og vedlikehold er renholdsoppgaver som absolutt bør være et sentralt punkt i alle bedrifter.

Kjøkkentjeneste og betjening av kantine

Et Facility Management kan også tilby tjenester innenfor kjøkken og kantine. Dette handler blant annet om oppgaver som knyttes til matlaging og servering. Dette kan være alt fra lunsjservering i arbeidstiden, tilberede mat til møter og eventuelle events, rengjøring av kaffemaskiner osv. I tillegg kan også et Facility Management stå for driften av kantinen på arbeidsplassen.

Diverse kontorarbeid

I tillegg til svært mange andre tjenester, kan et Facility Management også tilby tjenester innenfor kontorarbeid. Innenfor dette punket kan man finne arbeidsoppgaver som å håndtere resepsjonen, ha ansvar for sentralbordet hos bedriften, planlegging og booking av eventuelle møterom og håndtering av post og andre papirer.

Drift

Den tekniske driften av en bedrift er en stor del av de ulike tjenestene som kreves for at en bedrift skal gå rundt. Den tekniske driften innebærer blant annet oppgaver og tjenester som diverse vaktmester-tjenester, vask av eiendommens ytre fasade, måking av snø på vinterstid og generelt vedlikehold rundt om på arbeidsplassen.

Tjenester innenfor vakthold

Et Facility Management kan også tilby tjenester innenfor sikkerhet og alarmer. Vektertjeneste, patruljering og utrykning er kun noen eksempler på oppgaver som kan befinne seg innenfor vakthold.

Administrasjon og vedlikehold

Vedlikehold og administrasjon er en stor del av arbeidsoppgavene til et Facility Management. Godt vedlikehold og bra administrasjon er alfa omega for at bedriften skal fungere som den skal. I tillegg til administrasjon og vedlikehold kreves det også at tjenesten kan bistå med godt rustet personell som kan tilby tjenester av beste kvalitet.

Hva kreves av en Facility Manager?

For at tjenestene et Facility Management tilbyr skal være gunstig for bedriften, er det en rekke med forskjellige ferdigheter og kompetanser som kreves av de ansatte i tjenesten. En Facility Manager må være stødig i sitt felt, slik at han/hun er rustet til å håndtere eventuelle utfordringene som kan dukke opp på veien, i tillegg til de vanlige arbeidsoppgavene som skal gjøres på daglig basis.

En Facility Manager skal også ha gode egenskaper når det kommer til relasjonsarbeid og samarbeid. Dette kommer av at man som Facility Manager må kunne opprettholde gode relasjoner med et bredt utvalg av forskjellige mennesker man møter i løpet av en arbeidsdag. Ansatte i et Facility Management kan blant annet møte på alt fra leverandører, ansatte, sjefer, entreprenører og andre personer og roller som befinner seg i en virksomhet.

Hvilke arbeidsoppgaver og hvor mye arbeid som kreves av tjenesten varierer ut ifra bedriftens behov og preferanser. Arbeidsoppgaver og mengde kan være svært forskjellig fra en bedrift til en annen, men til tross for dette er det noen arbeidsoppgaver som det er behov for i nesten alle typer bedrifter og virksomheter, uavhengig av hvilket felt de befinner seg innenfor.

Eksempler på dette er blant annet administrering av bedriftens økonomi og budsjetter, teknisk støtte, generell problemløsning og renhold og vedlikehold.

Renholdstjenester utvendig

Bør din bedrift kobles opp til et Facility Management?

For store bedrifter kan det være utrolig lønnsomt å ansette et Facility Management. I mindre selskaper og bedrifter blir ofte oppgavene som et Facility Management vanligvis utfører, heller fordelt rundt på ansatte eller arbeidsgiver i bedriften. Dette kommer da som et tillegg til de faste arbeidsoppgavene de ansatte har i bedriften. Mange arbeidsgivere tenker at dette er en smart løsning for å spare inn kostander, men dette kan fort virke mot sin hensikt.

Ekstra arbeidsoppgaver utenfor ansattes hovedoppgaver kan fort bli en forstyrrelse for det arbeidet de gjør. Dette kan igjen ha en negativ påvirkning på vedlikeholdet og fremdriften av bedriften.

Selskaper som ikke har intern ekspertise på bedriftsvedlikehold er anbefalt å knytte seg opp til et Facility Management for å oppnå optimal ytelse av bedriftens kompetanse. Denne typen tjeneste kan blant annet bidra til at driften av virksomheten blir effektivisert og man kan også fort spare inn på ulike kostander som bedriften ellers måtte betalt.

Kostnadsbesparende

Dersom man velger å koble bedriften sin opp til et Facility Management, kan dette ha en utrolig stor og positiv innvirkning på ytelsen og driften av virksomheten. Dette gjelder også uavhengig om bedriften er av stor eller liten størrelse.

En bedrift vil tjene svært godt på god administrasjon og et godt vedlikehold, da dette bidrar til større tilpasningsevne, fleksibilitet og bærekraft. Et Facility Management kan bidra til å sikre en effektiv og jevn drift av forretningen.


Lignende innlegg: