Publisert i Samfunn

Det er enkelt å finne en psykolog i Oslo


Politikere og bedriftsledere snakker om det store sykefraværet i Oslo og resten av landet, og at dette koster samfunnet store summer hvert eneste år. Et av tiltakene en har sett de siste årene er at fastlegene har strammet inn på sykemeldinger.

Det skal i dag være vanskeligere å få en sykemelding og arbeidsgiver skal tilrettelegge på arbeidsplassen slik at de fleste skal kunne fortsette å arbeide.

To ting som påvirker sykefraværet i Norge

Det er nok på sin plass at fastlegene strammet inn hvor løst sykemeldingene ble skrevet. Det burde mer enn litt snufsete nese, for å være borte fra jobb en hel uke. Dette er fremdeles ikke hovedproblemet til at sykefraværet fortsetter å være for høyt. Samfunnsmessige og kulturelle endringer må til for å virkelig gjøre noe med problemet.

psykolog Oslo

Det er enkelt å bestille time og å få time til en fastlege for sine fysiske plager, men skal en derimot oppsøke en psykolog i Oslo er det ikke like rett frem. Psykiske plager vektlegges mindre og hvorfor har ikke alle innbyggere en fastlege og en fast psykolog?

I undersøkelser gjort de siste årene så kommer det frem at lidelser som angst og depresjon, står som en av hovedårsakene til sykefravær i arbeidssituasjoner. For å virkelig ta tak i dette er det to viktige hovedpunkter det norske samfunnet må ta tak i og endre dagens løsninger og holdninger.

  • Alle nordmenn må ha rett til like enkel tilgang til en psykolog som til en allmennlege.
  • Holdninger til psykiske lidelser må endres i allmennheten slik at det er like naturlig å kunne si til kollegaer at en skal til en psykolog som til en lege.

Psykiske lidelser på jobb

I Oslo som er den største byen med flest innbyggere og derfor flest arbeidstakere, må slike endringer få fotfeste i alle typer virksomheter. Dette er noe som krever initiativ fra ledere og som må gjennom en prosess over tid. Dette er kanskje en spesielt viktig oppgave for arbeidsplasser som har en stor andel flerkulturelle ansatte.

Informasjon og opplæring som sikrer at arbeidsmiljøet gir rom for en åpenhet om alle typer sykdommer eller plager er viktig. At man sørger for at det er rutiner og tiltak på plass for å fange opp og tilrettelegge for de ansatte som opplever perioder med angst, stress eller depresjon.

Psykiske lidelser på jobb

Kommunikasjon er et av de viktigste redskapene i situasjoner mellom en ansatt og en leder i alle typer situasjoner som påvirker den ansattes arbeidssituasjon.

Ledere som er deltakende og kjenner sine ansatte vil automatisk være bedre i stand til å se endringer på arbeid. På større steder bør man ha innførte tiltak som kan fange opp slike endringer. Endringene kan blant annet være:

  • Adferd
  • Fravær
  • Hvordan oppgaver utføres
  • Emosjonell ustabil

Oppdages noe av dette så skal man jo selvfølgelig ikke møte den ansatte med for eksempel «vi ser du kanskje ikke har det bra, men det er mange psykologer i Oslo så kanskje du kan ringe og få deg en time?»

Den første samtalen er veldig viktig og hvis virksomhetene har gjort forarbeidet slik at det er rom for åpenhet, vil samtalene være produktive og det er enklere å finne løsninger. Når en vet at psykiske plager står for en stor andel av sykefraværet så er det i alles interesse at kulturen på arbeidsplassene endres slik at det ikke er noen forskjell på fysiske og psykiske sykdommer.

Hvordan finne psykolog i Oslo?

Hadde det ikke vært fint hvis alle hadde en egen psykolog en kunne bestille time hos hvis behovet oppstod? Det er jo slik med fastleger. Mange har fastleger de ikke har brukt på lang tid, men de vet at hvis de trenger det så er de registrert hos en som er deres.

Det er heldigvis ikke vanskelig å finne en psykolog i Oslo. I enkelte utkantstrøk er det derimot verre og i distriktene kan en dessverre måtte belage seg på lang ventetid. Fordeler ved storbyer er selvfølgelig at det er større utvalg. En måte er å be om henvisning til psykolog fra fastlegen.

Da får man ikke valgt selv hvilken og må kanskje vente litt på time. For de som jobber et sted med en bedriftshelsetjeneste så kan en gå via den. Mange større arbeidsplasser kan tilby psykolog til sine ansatte gjennom nettopp denne tjenesten. En tredje måte å finne en psykolog i Oslo som passer til det behovet en har er å søke opp de private tilbyderne. Her er utvalget stort og man kan finne en spesialist på akkurat den en trenger.

Kilder:


Lignende innlegg: