Publisert i Samfunn

Munnbind mot flere typer virus


Mange ulike virus krever bruk av munnbind

Selv om mange er sjokkert over spredningen av det svært smittsomme covid-19 viruset, har forskere innen smittsomme virussykdommer og naturforskere, advart om dette lenge. Disse personene sier nå at ingen burde være hverken sjokkert eller overasket. Mennesker tar rett og slett for stor plass på jorden, og dermed får de ville dyrene for liten plass.

I løpet av de siste tjue årene har man hatt voldsomme utbrudd av noen av verdens aller verste virussykdommer. At mennesker tar opp plassen fra ville dyr vises av hyppigheten av smittsomme sykdommer blant mennesker. Om lag 66 prosent av alle smittsomme sykdommer vi mennesker opplever, oppstår nemlig fra dyr. Og videre vil barrieren vår mellom oss og sykdommen kun være et munnbind.

20 år med farlige virussykdommer

Etterretningen i flere land, deriblant i USA har advart mot at den verste fienden vil være en pandemi.

munnbind mor og barn

Som vi ser så har covid-19 pandemien satt hele verden i en stillstand og kjørt økonomiene i kne. De som har advart mot dette som vi nå opplever og har kjørt ulike modeller på, fryktet en viruspandemi over atomulykker, terrorangrep og andre typer katastrofer.

De farligste virussykdommene vi har sett de siste to ti-årene har komt fra ville dyr. Coronaviruset også kalt covid-19 kom akkurat fra ville dyr. Man kan spore de første tilfellene til et våt-marked i Kina.

På slike våt-markeder samles ulike arter av ville dyr på et lite areal, og smittefaren over til mennesker er derfor stor. Er man på reise i Kina og ønsker å oppleve et slikt marked bør man alltid ha på seg munnbind og i tillegg ha med seg hånddesinfiseringsmidler.

Oversikt over farlige virussykdommer som har blitt overført fra dyr til mennesker de siste 20 årene:

  • HIV- kom trolig fra en sjimpanse.
  • Fugleinfluensa- man regner med at en høne var opprinnelsen.
  • Ebola- Sjimpanse som ble smittet av en flaggermus.
  • SARS- kom opprinnelig fra en flaggermus og smittet mennesker via en desmerkatt.
  • MERS- denne kom også fra en flaggermus og smittet oss via en dromedar.
  • Corona- man tror at smitten kom opprinnelig fra en flaggermus og smittet videre en pangolin som smittet mennesket.

Hindrer munnbind alle typer smitte?

Virus smitter på forskjellige måter og man kan ikke gå rundt å konstant være engstelig for å bli smittet av et eller annet. Munnbind er spesielt effektiv mot luftbåren smitte. Det vil si dråper av smitte som overføres via luften mellom to personer. En person nyser på en annen eller hoster.

Hindrer munnbind

Ved covid-19 som er et særdeles smittsomt luftbårent virus så vil munnbind være en beskyttelse alle bør ha. Ved andre virus som for eksempel HIV, vil ikke munnbindet være avgjørende. Når det er sagt så er det i flertall virus som smitter via luft og derfor er munnbindet ofte essensielt for både privatpersoner og folk i helsevesenet.

Mennesket tar for mye plass

I løpet av kun 44 år så har jorden mistet halvparten av verdens dyrebestander, ifølge WWF (world wildlife foundation). Vi mennesker sammen med våre tamme husdyr, utgjør hele 96 prosent av alle pattedyr på jordens overflate. Vi har bare 4 prosent med ville dyr igjen. Mennesket er dominant over flere millioner ulike arter og derfor kalles denne tidsepoken blant forskere for antropocen, menneskets tidsepoke.

Kilder:


Lignende innlegg: