Stikkord: Facility Management

Facility Management – Hjelp til din bedrift

For at en bedrift skal yte sitt beste, er det er mange faktorer som må samspille med hverandre. Det er mange behov som må fylles og dette krever at flere forskjellige tjenester blir utført internt i bedriften. Slike tjenester kan variere i alt fra drift, vakthold, kjøkkentjeneste, renholdstjeneste og lignende.

Hovedpoenget med et Facility Management er å samle alle disse forskjellige tjenestene innad i en stor og samlet tjeneste. På denne måten kan tjenesten være både gunstig og kostnadsbesparende bedrifter av alle slag. Les hele innlegget