Publisert i Samfunn

7 grunner til å ha et lekeapparat i barnehagen


Har du tenkt på å gå til anskaffelse av et eller flere lekeapparat til barnehagens uteområde? En inspirerende og kreativt utformet lekeplass stimulerer til mer enn bare aktivitet. Det finnes nemlig en rekke andre fordeler ved å ha et attraktivt lekeområde, og mange av disse kan gagne barna også senere i livet.

1. Økt mestringsfølelse

Når barna får bryne seg på lekeapparater tilpasset deres nivå vil dette oppleves både lærerikt og spennende. Utfordringene som møter dem vil gi grunnlag for prøving og feiling, og når barna til slutt opplever å beherske apparatene vil dette gi økt mestringsfølelse og motivasjon til å ta fatt på nye, kanskje enda mer avanserte utfordringer.

2. Utløp for energi

Det er ingen hemmelighet at fysisk aktivitet og bevegelse er den perfekte anledning til å la barna få utløp for den energien de sitter inne med. Ved å satse på en kombinasjon av lekeapparater som tilbyr både klatring, hopping og balansering i tillegg til de apparatene som legger grunnlag for mer kreativ lek, gir dette barna anledning for å bryne seg både fysisk og psykisk sammen med andre barn.

3. Fysisk aktivitet gir bedre konsentrasjon

Etter å ha vært ute på lekeplassen i noen timer er det kanskje tid for å gjøre noe sammen innendørs, snakke sammen i grupper eller ha lesestund. Når barna har fått utløp for energi og vært i bevegelse utendørs vil dette alltid ha god effekt både på barnas konsentrasjon og læringsevne. Regelmessig fysisk aktivitet vil på lang sikt kunne ha en positiv effekt på hvordan barna tar til seg kunnskap, noe som også kan hjelpe dem når de senere skal begynne på skolen.

4. Prøv og feil – i trygge omgivelser

En lekeplass bygget av erfarne leverandører med fokus på høy sikkerhet og kvalitet vil alltid være et perfekt sted å starte om du ønsker at barna skal få bryne seg aktivt uten å måtte stå en armlengde unna til enhver tid. Med trygge lekeapparater tilpasset barnas alder, samt gode fallmatter og underlag er alt tilrettelagt for at barna selv kan prøve og feile i trygge omgivelser.

5. Økt læring og sosialisering

Med lekeplassen som samlingsplass vil selv det mest sjenerte barnet oppleve å måtte kommunisere med andre barn for å finne ut av ting. Barna lærer å vente på tur, bytte på tur og kanskje til og med vise andre barn hvordan noe fungerer. Med lekeapparatene som sentrum for læring og samhandling er det ingen tvil om at barna ikke bare får brynt seg fysisk, men også lærer å bygge relasjoner, planlegge og samarbeide med andre.

Lekeapparater

6. Trivsel og nærhet

Dersom lekeapparatene du har valgt ut appellerer til barna og lekeplassen gir rom for både fysisk og psykisk læring og utvikling, vil dette kunne være med på å skape gode assosiasjoner til det å være i barnehagen. Når barna trives vil dette gjerne smitte over på både barnehagepersonell og foresatte, og skape et godt miljø både inne og ute.

7. Relasjonsbyggende

Sett i sammenheng med punkt 5 vil lekeplassen i seg selv gjerne bli det naturlige stedet for relasjonsbyggende lek og spill. Legg et morsomt spill inn i planen når du skreddersyr din lekeplass, eller la barna selv få leke kreativt i lekehus, klatrepyramider eller huskestativ. Uansett hvordan du utformer lekeplassen vil barna i en eller annen form bli nødt til å samhandle, og på den måten lærer de å bygge relasjoner og knytte bånd til både hverandre og voksne.