Publisert i Økonomi

Derfor er lønnsrutinene avgjørende for bedriften


Lønn er et stort og viktig tema, noe det også bør være i enhver bedrift. Mange velger derfor å sette ut lønnskjøringer og andre lønnsrelaterte oppgaver til en ekstern regnskapsfører for å sikre at nye lover og regler overholdes, samt at alle rutiner kvalitetssikres og sendes ut i tide. Men hvorfor er det så viktig med gode lønnsrutiner?

De ansattes gevinst er din gevinst

Lønn i seg selv er i de fleste tilfeller noe dine ansatte er avhengig av, og som tar del av den ytre motivasjonen for hver enkelt ansatt. Sørger du for at de grunnleggende behovene dekkes, som for eksempel det at lønnen er korrekt og kommer i tide, står du godt rustet til å ta hånd om alle de andre faktorene som gjør at en ansatt trives på arbeidsplassen. Ved å sette ut blant annet lønnskjøringer, utbetalinger og lønnsregnskap til en ekstern aktør får du som leder mer til å bruke på de indre motivasjonsfaktorene – mens du kan være trygg på at de ansatte får betalt for jobben de gjør hos deg.

Mer enn bare lønn

Skal du få en ansatt indre motivert må han eller hun føle glede og mening når vedkommende utfører arbeidsoppgavene sine. Ved å få hjelp til å etablere og sette opp kvalitetssikrede lønnsrutiner, samt rapportering til offentlige etater som NAV og Skatteetaten, vil du få mer tid til å gjøre det du er god på. Hva som motiverer dine ansatte utover de grunnleggende hygienefaktorene som må ligge til bunn, er det du som vet best. Gir du ansvaret for lønnsarbeidet til en ekstern part sikrer du mer tilgjengelig tid for å gjøre dine ansatte fornøyd – og dermed er det også større sannsynlighet for at selskapet går bra.

Har du en intern ressurs i selskapet ditt som tar seg av lønnshjelp og lønnskjøringer kan du også velge en skreddersydd løsning hvor bedriften fortsetter som normalt, men bruker regnskapsføreren som en kontrollfunksjon. Velger du å bruke oss i Vangdal Regnskap kan vi også bistå med hjelp og veiledning i forbindelse med utfylling og innsending av skjemaer til NAV. Dette kan for eksempel være ved utbetaling av sykepenger, permisjoner eller permitteringer.

Solide systemer for lønn er avgjørende

Lønnshjelp

Det er viktig å holde seg løpende oppdatert på endringer som skjer i forbindelse med lover og regler rundt lønn. Dette er noe som angår dine ansatte direkte, og det er viktig at du ligger i forkant av dem når det kommer til slik informasjon. Å gi dette ansvaret til autoriserte regnskapsførere som arbeider med dette på daglig basis gir deg et stort fortrinn, noe som både kan hjelpe deg og dine ansatte ved eventuelle endringer i lønnsregler og rutiner. Du vil alltid kunne henvise dine ansatte til noen som kjenner temaet, og det vil oppleves trygt og sikkert for hele virksomheten.

Benytter du Vangdal Regnskap kan vi også yte bistand ved ansettelser, og sikre solide rutiner på flere områder. Ønsker du en skreddersydd løsning er vi alltid tilgjengelige for å finne et samarbeid som passer begge parter.


Lignende innlegg: