Stikkord: helsehjelp

Psykologtjenester og rask psykisk helsehjelp i Oslo

I Norge regnes det med at omtrent 50% av befolkningen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Av disse regnes omtrent 25% å oppleve en form for angstlidelse, mens omtrent 20% faller inn under kategorien depresjon. Noen vil også utvikle mer alvorlige psykiske lidelser, slik som schizofreni, bipolar lidelse eller psykose.

Ved psykiske helseplager og psykiske lidelser er det svært viktig at man får rask og god behandling, slik at risikoen for forverring minimeres. Psykologhjelp og andre lignende tjenester er et godt alternativ for behandling av psykiske lidelser og vansker. Les hele innlegget